Bỏ mức lương 80 triệu mỗi tháng để khởi nghiệp lần hai

Đang có mức thu nhập khoảng 80 triệu đồng tại Singapore, anh Nguyễn Văn Sự vẫn quyết định quay về Việt Nam khởi nghiệp lần hai. Hiện doanh thu công ty anh đạt gần 6 tỷ đồng chỉ sau một năm vận hành.

65.013 lao động được đưa đi làm việc tại nước ngoài

Số liệu trên là kết quả hoạt động xuất khẩu lao động của cả nước trong 9 tháng đầu năm, đạt 76,5% kế hoạch cả năm

Thủ tướng đồng ý cho phép đưa lao động trở lại Libya

Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép thí điểm đưa lao động trở lại Libya làm việc.

Cơ hội cuối cùng cho lao động Việt nam Bất hợp pháp ở nước ngoài tự nguyện đăng ký về nước trước ngà

Thực hiện một trong những biện pháp quyết liệt nhằm chấn chỉnh hoạt động đưa lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài, ngày 27/01/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP