Tuyển 100 Nam thích nghề cơ khí

+ Tuyển 100 Nam/Nữ tham gia chương trình tu nghiệp sinh Nhật Bản.

+ Thời gian tu nghiệp : 03 năm.

+ Sơ tuyển dự kiến : 03/2010

+ Phỏng vấn chính thức dự kiến : Tháng 04-05 năm 2010 với Giám đốc tuyển dụng Nhật Bản.

Tuyển gấp 50 Nam - Phỏng vấn

Kinh tế Nhật Bản đang phục hồi mạnh mẽ sau khủng khoảng toàn cầu. Để đáp ứng cho kế hoạch sản xuất trong thời gian sắp tới, hiện tại các công ty Nhật Bản đang có nhu cầu tuyển dụng nhân lực rất lớn.

Tuyển 100 Nam/Nữ làm việc tại Nhật Bản

+ Tuyển 100 Nam/Nữ tham gia chương trình tu nghiệp sinh Nhật Bản.

+ Thời gian tu nghiệp : 03 năm.

+ Sơ tuyển dự kiến : 03/2010

+ Phỏng vấn chính thức dự kiến : Tháng 04-05 năm 2010 với Giám đốc tuyển dụng Nhật Bản.