Tuyển 100 Nam thích nghề cơ khí

+ Tuyển 100 Nam/Nữ tham gia chương trình tu nghiệp sinh Nhật Bản.
+ Thời gian tu nghiệp  : 03 năm.
+ Sơ tuyển dự kiến     : 03/2010
+ Phỏng vấn chính thức dự kiến  : Tháng 04-05 năm 2010 với Giám đốc tuyển dụng Nhật Bản.