Lĩnh vực hoạt động

- Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng (Giấy phép do Bộ Lao động – TB&XH cấp số: 419/LĐTBXH-GP);

- Kinh doanh thương mại

- Đào tạo ngoại ngữ, đào tạo nghề trung và ngắn hạn.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu