Tuyển gấp 50 Nam - Phỏng vấn

  1.    Kinh tế Nhật Bản đang phục hồi mạnh mẽ sau khủng khoảng toàn cầu. Để đáp ứng cho kế hoạch sản xuất trong thời gian sắp tới, hiện tại các công ty Nhật Bản đang có nhu cầu tuyển dụng nhân lực rất lớn.
  2.    Công ty CP Cung ứng Nhân lực Việt-Nhật (TP.HCM) – Là công ty hoạt động trong lĩnh vực phái cử nhân lực đi làm việc tại Nhật Bản đang có nhu cầu tuyển dụng ứng viên đi làm việc tại Nhật Bản theo Chương trình Thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản trong tháng 06/2010 :
  3. Tuyển 50 ứng viên làm việc tại Nhật Bản
  4. Thời gian thực tập 03 năm.
  5. Phỏng vấn chính thức trong tháng 06/2010