Thủ tướng đồng ý cho phép đưa lao động trở lại Libya

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ lập hợp đồng lao động với các đối tác tin cậy và hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan có liên quan khác.

Đầu năm 2011, Bộ LĐTBXH đã phối hợp với các cơ quan nước bạn để sơ tán hơn 10.000 lao động Việt Nam rời khỏi Libya để tránh bạo loạn.