65.013 lao động được đưa đi làm việc tại nước ngoài

Số liệu trên là kết quả hoạt động xuất khẩu lao động của cả nước trong 9 tháng đầu năm, đạt 76,5% kế hoạch cả năm. Theo cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, tại 11 thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, Ma Cao và một số nước Trung Đông… đã tiếp nhận hơn 61.000 lao động, chiếm 95% tổng số lao động đi làm việc tại nước ngoài trong 9 tháng qua.

Đứng đầu danh sách các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam là Đài Loan với 25.990 lao động, tiếp theo là Hàn Quốc với 11.772 lao động.

Theo cục Quản lý lao động ngoài nước, trong tương lai gần, với mục tiêu tăng số lượng lao động đi làm việc tại nước ngoài từ 85.000 người trong năm 2008 lên 90.000 người năm 2009 và lên đến 100.000 người vào năm 2010, Bộ sẽ thực hiện một số giải pháp chủ yếu như tư vấn cho người lao động sang Malaysia và mở rộng các thị trường mới, các thị trường có thu nhập cao, khuyến khích lao động có tay nghề và lao động kỹ thuật...